Bokning, Betalningsvillkor och Regler.

Vid bokning ingår Ni ett bindande avtal med Svabensverks Herrgård (Prästgården) Bed & Breakfast enligt följande villkor:

 

 • Bokningen ska ske muntligen eller skriftligen. Du erhåller efter bokningen en bokningsbekräftelse via e-post som innehåller en sammanställning av vad Du har beställt samt kostnaden för detta. Betalningen görs upp innan ankomsten till Prästgården.
 • Betalningen betalas antingen med kortbetalning vid ankomst eller via bankgiro senast 7 dagar innan ankomsten till Prästgården.
 • Avbokningen ska ske senast 14 dagar före ankomstdatum för full återbetalning, sker avbokningen senare behåller Svabensverks Herrgård (Prästgården) hela totalbeloppet.
 • Gästen har rätt att disponera boendet från klockan 15.00 ankomstdagen till klockan 12.00 avresedagen. Om gästen är försenad så måste gästen ringa till Prästgården och anmäla förseningen.
 • Prästgården är avsett för max 14 personer.
 • För att boka boende måste gästen vara 20 år. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till boendet.
 • Rökning och medhavande av husdjur är förbjudet. Därmot finns det en anvisad plats att röka på.
 • Det är inte tillåtet att tälta eller använda sin husbil, husvagn eller liknade på Svabensverks Herrgårdens ägor, bara om man har ingått ett avtal och bokat en plats.
 • Det är inte möjligt att hyra rum mer än 2 veckor anslutande.
 • Du får inte använda rummet till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i rummet eller på tomten än vad du uppgav vid bokningen.
 • Du måste vårda rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Överträdelser debiteras med en saneringskostnad.
 • Gästen är fullt ut ansvarig för eventuella skador som uppstår på boendet och dess inventarier. Svabensverks Herrgård har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om gästen eller någon i dennes sällskap uppträder störande och/eller begår skadegörelse. Om avtalet sägs upp måste gästen och dennes sällskap omedelbart flytta från boendet utan återbetalning av boendekostnaden.
 • Vi har inget strikt ansvar för den egendom som gästen förvara på rummet, gemensamma utrymme eller utanför Prästgården där ligger ansvaret på gästen.
 • Om boendet inte lämnas i sådant skick som det var i vid ankomsten kan gästen komma att debiteras för slutstädningen.
 • Nyckel till boendet skall lämnas vid avresa, i annat fall debiteras en avgift för en ny nyckel eller nytt lås.
 • Vänd dig direkt till oss vid eventuella fel, störningar eller klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga.
 • Respektera att Herrgårdsbyggnaden är privatbostad.
 
stäng